بولتن پیش بینی


پیش بینی 24 ساعت آینده مورخ :1393/06/08

بررسی وضعیت سینوپتیکی:

بررسی نقشه‌های جریانات میدان باد تداوم وضعیت شرجی تا اواسط دوشنبه و تضعیف آن را تا روز چهارشنبه نشان می‌دهد. نقشه‌های تراز میانی جو نیز تضعیف زبانه پر ارتفاع جنب حاره‌ای را تا آخر هفته نشان می‌دهند.

بر این اساس:

 

پیش بینی 24 ساعته و آینده نگری:

آسمان استان صاف تا قسمتی ابری همراه با شرجی ، مه رقیق در مناطق مرکزی و ساحلی، در نیمه شرقی و ارتفاعات با افزایش ابر، رگبارهای پراکنده و احتمال رعد و برق و گاهی توام با وزش باد قابل‌ملاحظه پیش‌بینی می‌شود.

وضعیت جوی استان طی 24 ساعت گذشته:

در شبانه روز گذشته   بستان با  دمای47 ودهدز و ایذه  با25  درجه سانتیگراد به ترتیب گرمترین و خنکترین نقاط گزارش شده‌اند.
حداکثر دمای اهواز به  45  و حداقل به 31  درجه سانتی گراد خواهد رسید.
ضمناً حداکثر و حداقل دما و رطوبت در شب و روز گذشته ایستگاه‌های استان به‌شرح زیر می‌باشد:

ردیفشهرستانحداکثر دما (سلسیوس)حداقل دما (سلسیوس)حداکثر رطوبت (درصد)حداقل رطوبت (درصد)میزان بارندگی (میلی متر)وضعیت جوی
1آبادان443086230شرجی
2آغاجری423165260شرجی
3امیدیه432971210شرجی
4اهواز443076250شرجی
5ایذه4023301600افزایش ابر و احتمال رگبار پراکنده و رعد و برق
6بستان453165320شرجی
7بهبهان4128742700شرجی
8حسینیه433141180شرجی
9دزفول422763280شرجی
10دهدز362443140افزایش ابر و احتمال رگبار پراکنده و رعد و برق
11رامهرمز443048190شرجی
12شادگان423082250شرجی
13شوش432955250شرجی
14شوشتر433255300شرجی
15گتوند442841130شرجی
16لالی432845160افزایش ابر و احتمال رگبار پراکنده و رعد و برق
17 ماهشهر383084430شرجی
18مسجدسلیمان433137150افزایش ابر و احتمال رگبار پراکنده و رعد و برق
19هندیجان402981390شرجی